Advies­aanvraag FTE-reductie team Basis­administratie Deelnemer

Recent heeft de OR de adviesaanvraag FTE-reductie Team Basisadministratie Deelnemer ontvangen. De bestuurder meldt in de aanvraag dat de reductie onder andere wordt ingegeven door de dalende trend in werkaanbod.

Daarnaast dragen automatisering en robotisering bij aan deze dalende trend. Bestuurder geeft aan dat de uitvoering van het voorgenomen besluit in principe per 1 juli 2020 plaats dient te vinden. Ten tijde van het schrijven van dit verslag heeft de OR advies uitgebracht, waarin een aantal risico’s en aandachtspunten zijn opgenomen.