Benoeming RvC lid

De OR heeft een rol bij het benoemen van leden van de statutaire directie en leden van de raad van commissarissen (RvC).

De OR heeft een rol bij het benoemen van leden van de statutaire directie en leden van de raad van commissarissen (RvC).

In 2019 is de OR gevraagd om input te leveren op het functieprofiel van het nieuw te benoemen RvC-lid. Nadat het functieprofiel is vastgesteld en de zoektocht naar een geschikte kandidaat wordt gestart, komt de OR weer in beeld wanneer er een kandidaat wordt voorgesteld.

In oktober 2019 is Hans van der Windt aan de OR voorgesteld als kandidaat RvC-lid. De OR heeft zijn CV naast het eerder opgestelde functieprofiel gelegd en dit, samen met een persoonlijke gesprek, als input gebruikt om tot een visie te komen over de voorgestelde kandidaat.

De OR heeft positief geadviseerd over de benoeming van Hans van der Windt als RvC-lid en zijn visie toegelicht op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 december 2019.