Efficiëntere OR

Binnen MN is het een gewoonte om te onderzoeken of er efficiënter gewerkt kan worden zonder in te boeten op de kwaliteit.

De afgelopen jaren heeft de OR een nieuwe werkwijze ingevoerd die er voor heeft gezorgd dat er efficiënter wordt gewerkt en de uren van OR-leden veel effectiever worden ingezet.

Dit stelt ons in staat om onze rol te vervullen in minder uren dan voorheen. Vanaf januari 2020 sturen we ook bewust op het inzetten van minder OR uren. In de periode voor 2020 gold de afspraak dat er binnen de OR gestuurd wordt op het inzetten van OR-leden voor 75 uur per week (5 uur gemiddeld voor de 11 leden en 10 uur voor de voorzitter en vicevoorzitter).

Vanaf 2020 stuurt de OR op het inzetten van OR-leden voor 60 uur per week (4 uur gemiddeld voor de OR-leden en 8 uur voor de voorzitter en vicevoorzitter). Omdat het OR-werk onder werktijd vervuld kan worden betekent dit dat de collega’s meer tijd kunnen besteden aan het uitvoeren van hun andere werkzaamheden.