Gedragscode

Door vigerende wetgeving en veranderingen in de samenleving ontkomt men er niet aan om na een aantal jaren de gedragscode weer kritisch te bekijken. Gezamenlijk is dit door verschillende stakeholders opgepakt zoals bestuurder, vertrouwenspersonen, OR, Compliance en HR.

Een afvaardiging van de OR heeft deelgenomen aan de werkgroep, waarbij de OR suggesties heeft gedaan ter verbetering van de gedragscode. Op dit moment ligt er een concept van de nieuwe gedragscode bij de business units. Als deze akkoord zijn, zal er formeel een instemmingsverzoek worden neergelegd bij de OR. In de nieuwe gedragscode zijn er een aantal items geoptimaliseerd en nieuwe items opgenomen. Denk aan de klokkenluidersregeling, de integriteitskwesties, relaties op de werkvloer en nieuwe beleggingsmanieren als cryptovaluta en crowdfunding.