Nawoord


Norbert Hoogers

Beste collega’s,

Per 1 mei is de zittingstermijn van de ondernemingsraad geëindigd en een nieuw gekozen raad aangetreden. Een bijzonder moment, zeker in een periode van Coronamaatregelen, waarbij de verkiezingen succesvol online zijn gehouden met een goede opkomst. De verkiezingen laten zien dat MN met grootschalig werken op afstand zich snel heeft kunnen aanpassen aan de snel veranderende omstandigheden. Mede door inzet en flexibiliteit van medewerkers is ook de dienstverlening geborgd, juist in maanden dat dit extra belangrijk was voor onze opdrachtgevers en deelnemers.

Voor mij past dit bij het gesprek tussen Bestuurder en Medezeggenschap. Vanuit het belang van opdrachtgevers en hun deelnemers, samen het gesprek voeren over wat MN wil bereiken, welke veranderingen dat vraagt en hoe deze zorgvuldig worden gerealiseerd. Waarbij de medezeggenschap vanuit haar rol en verantwoordelijkheid kijkt naar het belang van zowel de medewerkers als MN en dit bewaakt in de besluitvorming. Deze samenwerking is afgelopen jaar goed verlopen met een groeiend onderling respect voor de rol en verantwoordelijkheid van ondernemingsraad en bestuurder.

Graag wil ik de leden van de ondernemingsraad bedanken voor hun inzet en samenwerking in de afgelopen periode en de nieuwe medezeggenschap veel succes toe wensen.

Hartelijke groet,

Norbert Hoogers