Next Me

In 2017 is er vanuit de toenmalige directie opdracht gegeven om het huidige PBO-systeem te vernieuwen. De huidige systematiek wordt door velen als verouderd ervaren. Onder de naam Next Me is er een vernieuwde systematiek geïntroduceerd. Kort samengevat is Next Me een aanpak die gericht is op het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap van onze medewerkers. Door zelf actief de leiding te nemen over werk en ontwikkeling worden mensen effectiever en voegen ze meer waarde toe aan MN en verbetert hun eigen marktwaarde.

De OR heeft op 12 september 2019 een instemmingsaanvraag ontvangen m.b.t. de wijziging beoordelingssystematiek en de wijziging vaststelling jaarlijkse individuele salarisverhoging (ontkoppeling beoordeling en beloning). De OR ondersteunt deze richting, maar heeft uiteindelijk niet ingestemd met dit voorgenomen besluit. De motivatie hiervoor zit hem met name in het feit dat er een meer zorgvuldige voorbereiding nodig is. Denk aan de ondersteuning van leidinggevenden om hun veranderde rol goed in te kunnen vullen en kaders en behoefte aan begeleiding bij het gebruik van TruQu (ondersteunende feedback tool). Daarnaast wil de OR ook graag dat er een beloning blijft voor mensen (tot 110% RSP) die zich bijzonder goed ontwikkelen dan wel veel bijdragen aan de resultaten van MN. Ten tijde van het schrijven van dit verslag is een tweede pilot gestart voor Next me. Next me wordt verder uitgewerkt en aangescherpt denk aan: spelregels, rolbeschrijvingen en verwachtingen voor managers en medewerkers. Er zal, na deze pilot, een nieuwe instemmingsaanvraag richting OR worden toegestuurd.