Ove­rig

NV Schade

In 2019 hebben NV Schade en MN de samenwerkings­overeenkomst opnieuw bekeken. NV schade wilde meer regie op de uitvoering krijgen. Eén van de onderzoekscenario’s van NV schade daarvoor was het inbesteden van de dienstverlening (personeel) van MN binnen NV Schade. NV Schade en MN hebben daarom een gemeenschappelijk projectteam ingericht. Dit team onderzocht hoe de samenwerking anders kan worden vormgegeven en hoe de dienstverlening kon worden verbeterd. De OR is vanaf het begin goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, omdat inbesteding van de dienstverlening ook effect zou hebben op MN en haar medewerkers. In november 2019 is besloten om niet tot inbesteding over te gaan en zet MN haar dienstverlening aan NV Schade in 2020 voort.

NPS

NPS is zoals bekend een belangrijk programma voor MN en voor haar opdrachtgevers. De afgelopen periode heeft de OR de contactgroepen IV en Pensioenen gebruikt om vinger aan de pols te houden. NPS is ook een vast agendapunt in het periodieke overleg met de bestuurder. Daarnaast zijn er inloopsessies geweest zodat de OR ook op een andere manier, naast e-mail, signalen over de voortgang van NPS van de medewerkers kan ontvangen. De OR blijft dit in de gaten houden.

Cao-onder­hande­lingen

De Cao liep tot 31 december 2019 en heeft nawerking. Het afgelopen jaar is er met enige regelmaat door de werkgever en bonden overleg geweest over een nieuwe Cao. De rol van de OR is om als toehoorder aanwezig te zijn bij het overleg. In de huidige onderhandelingen wordt ook een nieuw sociaal plan meegenomen.

Baro­meter

Regelmatig wordt er een medewerker­onderzoek gehouden, de barometer. Deze uitkomsten worden ook door de OR besproken in de contactgroepen met de verschillende units. De OR heeft ook de mogelijkheid om vragen toe te voegen aan de barometer en maakt hier ook gebruik van, onder andere om extra vragen over de werkdruk toe te voegen.