Sociaal Plan

Het sociaal plan liep af per 1 januari 2020 maar heeft nawerking. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag zijn de Cao-onderhandelingen tussen vakbonden en MN nog in volle gang. Onderdeel van deze onderhandelingen is ook een nieuw sociaal plan. In het sociaal plan is opgenomen dat medewerkers die MN moeten verlaten gebruik kunnen maken van een intensief begeleidingstraject van werk naar werk, waaronder begeleiding door een outplacementbureau. De OR heeft in 2017 deelgenomen aan de werkgroep die beoordeelde welke outplacementbureaus het dienstverleningspakket voor MN het beste kunnen uitvoeren. Er is destijds gekozen voor Lee Hecht Harrison en Randstad. Met de veranderingen in het sociaal plan is in samenwerking met de OR opnieuw bekeken welke bureaus voldoen aan de huidige verwachtingen van MN. Het resultaat is dat er op dit moment wordt onderhandeld door HR en Inkoop om met de uitgekozen bureaus tot een overeenkomst te komen.