Sourcing­strategie

In 2018 heeft de OR advies gegeven over de sourcing-strategie voor IV. Daarbij heeft de bestuurder het advies overgenomen om per geraakt onderdeel een aparte adviesaanvraag in te dienen.

Op 13 december 2019 heeft de OR de adviesaanvraag voor de kavel werkplekbeheer voor het uitbesteden van het werkplekbeheer ontvangen. Aangezien de gehele afdeling werd overgenomen door de nieuwe leverancier was de Wet Overgang Onderneming (WOO) van toepassing. Hier hebben de betrokken OR-leden een training in gehad.

13 februari 2020 heeft de OR hier een advies over uitgebracht, met een aantal randvoorwaarden die door de bestuurder zijn overgenomen in het definitieve besluit. In de contactgroep IV wordt de stand van zaken met betrekking tot de sourcingstrategie gemonitoord.