Voorwoord


Ramon van Steekelenburg

“Bedankt voor de afgelopen drie jaar en het ver­trouwen dat jullie in mij hadden.”

Het zal jullie de afgelopen periode vast niet ontgaan zijn: per 1 mei 2020 heeft de OR 13 nieuwe leden. Een hele nieuwe lichting die klaar staat om de belangen van de medewerker en die van de organisatie te behartigen.

Dit betekent dat ik voor een laatste keer het voorwoord schrijf voor het OR jaarverslag en hierna het stokje overdraag. Via deze weg wil ik, naast alle leden die tussentijds de OR-hebben verlaten, drie collega’s specifiek bedanken voor hun inzet voor de OR in de afgelopen jaren. Ines Strohschein bedankt voor je jarenlange bijdrage aan de OR waarin je iedereen scherp hield op het gebied van punctualiteit en in het verleden gemaakte afspraken. Mary Ton bedankt voor je enorme betrokkenheid en diepgaande Cao-kennis die je toevoegde aan de OR. Ylva Otting bedankt voor het bijdragen van je IT-kennis, het gedachtegoed achter Agile werken en je vasthoudendheid omtrent het afspiegelingsbeginsel. De OR zal jullie missen!

Voor nu blikken we eerst terug. In het jaarverslag van mei 2019 tot en met april 2020 kijken we terug naar een bijzonder jaar. Wij als OR hebben de afgelopen periode grote en diverse dossiers in behandeling genomen, zoals bijvoorbeeld Next Me en de Sourcingstrategie. Dit wordt verder toegelicht in het jaarverslag en ook welke rol de OR hierin heeft gehad. Verder lees je in het jaarverslag terug met welke andere dossiers de OR zich bezig heeft gehouden.

Als OR zijn wij het afgelopen jaar diverse keren benaderd door onze achterban: We hebben meer dan ooit vragen en reacties ontvangen. Soms waren het vragen ter verduidelijking, soms opmerkingen ter discussie, of zomaar een compliment. Het is mooi en fijn om te zien dat onze achterban ons weet te vinden, betrokken is en waardering heeft voor het werk dat wij als OR leveren.

Voor de OR werd duidelijk zichtbaar dat de investeringen die de afgelopen drie jaar als team in de samenwerking zijn gedaan, zijn vruchten hebben afgeworpen. Alle afspraken en processen waren helder en eenieder wist wat hij of zij aan een ander teamlid had. De samenwerking, de betrokkenheid en de verbondenheid, werd nog sterker zichtbaar doordat in het afgelopen jaar collega’s door ziekte, tussentijds afscheid of andere (persoonlijke redenen) wegvielen. De werklast kwam terecht op de schouders van een kleinere groep OR-leden. Ik ben trots op hoe we dit met elkaar hebben opgepakt waardoor onze stakeholders hier nauwelijks iets van hebben gemerkt.

Het jaar 2020 is gestart met het werven van nieuwe OR-leden. We kijken terug naar een succesvolle campagne, want nog nooit hebben we zoveel aanmeldingen voor de OR gehad. We zijn trots dat we als team het stokje mogen overdragen aan een mooie nieuwe OR.

De laatste twee maanden van dit ‘OR-jaar’ waren door het Coronavirus zeer bijzonder. Uit het niets moet de gehele organisatie zichzelf opnieuw organiseren. Naast het feit dat het virus er voor zal zorgen dat het thuiswerkbeleid opnieuw onder de loep genomen zal worden, was het ook een emotionele tijd. Het nieuws dat collega’s ziek zijn en zelfs overlijden aan het virus doet wat met je. Dan is het extra lastig dat je elkaar alleen spreekt via een scherm en niet een arm om iemand heen kan slaan.

De komende tijd zal nog bijzonder en spannend blijven. Ik doe aan jullie de oproep om met elkaar verbinding te houden en waar nodig voor elkaar te zorgen.

Bedankt voor de afgelopen drie jaar en het vertrouwen dat jullie in mij hadden.

Groeten Ramon van Steekelenburg,

Voorzitter Ondernemingsraad – mei 2017 tot mei 2020